Agenda algemene ledenvergadering s.v. DTS Oudkarspel

Agenda algemene ledenvergadering s.v. DTS Oudkarspel

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING SV DTS OUDKARSPEL

Maandag 11 december 2017, aanvang 20.00 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorige Algemene Ledenvergadering
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslagen:
  • Jeugdcommissie
  • Kantinecommissie
  • Sponsorcommissie
  • Wedstrijdsecretaris / ledenadministratie
  • Sportparkcommissie
  • Communicatie
  • Secretaris
 5. Penningmeester
  1. Jaarverslag penningmeester
  2. Verkiezing kascommissie
   • Aftredend en herkiesbaar: Michiel van Overbeek
   • Aftredend en niet herkiesbaar: Piet de Geus
  3. Vaststelling begroting seizoen 2017/2018
  4. Verkrijging goedkeuring tot een contributieverhoging indien het bestuur dit noodzakelijk acht voor het seizoen 2018/2019
 6. Bestuurszaken
  • Sponsoring: Kees Feller is aftredend en herkiesbaar
  • Wedstrijdsecretaris: Johan Beemsterboer is aftredend en niet-herkiesbaar
  • Personen van 18 jaar en ouder die zich kandidaat willen stellen voor het vervullen van een bestuurstaak, kunnen zich tot uiterlijk 2 december 2017 aanmelden bij de secretaris, via info@svdts.nl of 06-12935927
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Namens het Bestuur,

Ron Zut, secretaris

 

 

Heb je een leuk verslag geschreven van een voetbalwedstrijd of andere activiteiten bij DTS? Of heb je mooie actiefoto’s gemaakt van wedstrijden? Mail ze dan gerust naar de redactie. Samen kunnen we zoveel mogelijk updates geven over de laatste ontwikkelingen bij onze club s.v. DTS Heb jij andere tips, ideeën of suggesties voor de redactie? Mail ons dan op redactie@svdts.nl
X