Algemene ledenvergadering van het seizoen 2017-2018

Algemene ledenvergadering van het seizoen 2017-2018

Op 24 september jl. is de alv over het seizoen 2017-2018 gehouden waarbij een 40 tal leden incl. ere- en bestuursleden waren. Op deze bijzondere avond namen een 6 tal bestuursleden afscheid van sv DTS om diverse redenen. Gelukkig heeft het oude bestuur capabele vervangers gevonden waardoor de toekomst van sv DTS, in 2021 bestaan wij zelfs 100 jaar, is gewaarborgd.

Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Jan Vaartjes, Ronald Schweitzer, Rene Feller, Marko Post, Ron Verschoor en Kees Feller.

Aan de bestuursleden die zijn afgetreden werden zoals gebruikelijk een bloemetje gegeven alsmede  werden een aantal  bestuursleden benoemd tot erelid of lid van verdienste. Zie hieronder de aftredende bestuursleden alsmede bijpassende foto’s.

Cor de Bakker: aftredend op verzoek: penningmeester die dit 9 jaar heeft gedaan op zijn eigen bekwame en integere wijze. Cor is benoemd  tot lid van verdienste;

Ron Zut: aftredend op verzoek:  secretaris die 2 jaar in het bestuur heeft gezeten alsmede 9 jaar in de jeugdcommissie. Een loyaal en betrouwbare persoon;

Niels Mammen: aftredend en niet-herkiesbaar: jeugdvoorzitter die in zijn totaliteit 19 jaar jeugdcommissie en 16 jaar hoofdbestuur (in 2 termijnen) heeft gedaan. Een persoon die zijn zaken nauwgezet, op eigen perfectionistische wijze uitvoerde.  Niels wordt benoemd tot Erelid.

Andre Bakker: aftredend en niet-herkiesbaar: voorzitter kantinecommissie die 9 jaar in het bestuur heeft gezeten en bij ieder evenement aanwezig is en menig kantinedienst draait en op maandag bij de trimmers achter de bar staat. Andre wordt benoemd tot lid van verdienste.

Maurice Rootjes: aftredend op verzoek: de voorzitter van communicatie die 3 jaar in het bestuur zit en reeds 7 jaar in de jeugdcommissie zit. Maurice treedt uit het bestuur maar blijft wel bij de website van DTS betrokken en ook blijft hij in de jeugdcommissie.

Rick Tauber voor zijn voorzitterschap van 10 jaar waarin veel is gebeurd ten goede van de vereniging. Overname van het complex van de Gemeente, verbouwing van het complex en kantine, het 2 maal promoveren van het 1e  waardoor ze 3e klasse voetballen. Rick was voorzitter op zijn eigen manier. Rick wordt benoemd  tot Erelid.

Heb je een leuk verslag geschreven van een voetbalwedstrijd of andere activiteiten bij DTS? Of heb je mooie actiefoto’s gemaakt van wedstrijden? Mail ze dan gerust naar de redactie. Samen kunnen we zoveel mogelijk updates geven over de laatste ontwikkelingen bij onze club s.v. DTS Heb jij andere tips, ideeën of suggesties voor de redactie? Mail ons dan op redactie@svdts.nl
X