Algemene ledenvergadering

september, 2018

24sep8:00 pm10:30 pmAlgemene ledenvergadering

Evenement details

 

Maandag 24 september 2018, aanvang 20.00 uur in de kantine van sv DTS.

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorige Algemene Ledenvergadering: Deze zijn reeds toegestuurd via de email en te lezen op de website.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslagen:
  • Jeugdcommissie
  • Kantinecommissie
  • Sponsorcommissie
  • Wedstrijdsecretaris / ledenadministratie
  • Sportparkcommissie
  • Communicatie
  • Secretaris
 1. Jaarverslag penningmeester
  • B. Verslag kascommissie
  • C. Verkiezing kascommissie:
   • Aftredend en niet-herkiesbaar: Michiel van Overbeek en Marko Post
  • Vaststelling begroting seizoen 2018/2019
  • Verkrijging goedkeuring tot een contributieverhoging indien het bestuur dit noodzakelijk acht voor het seizoen 2019/2020
 1. Bestuurszaken
  • Penningmeester: Cor de Bakker is aftredend op verzoek.
  • Secretaris: Ron Zut is aftredend op verzoek.
  • Jeugdvoorzitter: Niels Mammen is aftredend en niet-herkiesbaar.
  • Kantine: Andre Bakker is aftredend en niet-herkiesbaar.
  • Communicatie: Maurice Rootjes is aftredend op verzoek.
  • Voorzitter: Rick Tauber is aftredend en niet-herkiesbaar.

De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld:

 • Jan Vaartjes
 • Marko Post
 • Ronald Schweitzer (ad interim)
 • Ron Verschoor
 • René Feller

Personen van 18 jaar en ouder die zich kandidaat willen stellen voor het vervullen van een bestuurstaak, kunnen zich tot uiterlijk 17 september 2018 aanmelden bij de secretaris, via info@svdts.nl of 06-24559174.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Namens het Bestuur,

Ron Zut, secretaris

Tijd

(Monday) 8:00 pm - 10:30 pm

Locatie

Kantine DTS

Organisator

DTSdé club van Langedijk! Oeverzegge 1, 1724 TZ, Oudkarspel

0 Reacties

X