Vrijwilligers bij DTS

Samen kom je verder

DTS heeft een grote groep vrijwilligers die zich iedere week inzetten om de club draaiende te houden. Denk maar aan de velddiensten, kantinediensten, coordinatoren van de verschillende afdelingen, scheidsrechters, de dinsdagochtend (klus)ploeg…gewoon teveel om op te noemen. Zonder al deze enthousiaste vrijwilligers kan DTS niet bestaan. Met elkaar moeten we er dus voor zorgen dat onze leden iedere week met veel plezier kunnen trainen en hun wedstrijden kunnen spelen.

In de afgelopen jaren blijkt het steeds moeilijker te worden enthousiaste mensen te vinden die DTS hierin willen ondersteunen. Een van de redenen hiervoor is natuurlijk het gebrek aan tijd, maar een geluid dat we zeker vaak horen is dat leden of de ouders/verzorgers van jeugdleden geen verstand van voetbal hebben. Uiteraard begrijpen we dit volkomen, maar voor veel activiteiten is dit ook helemaal niet nodig. Vandaar dat we onze leden, ouders/verzorgers en alle andere mensen die betrokken zijn bij DTS de mogelijkheid geven zich op te geven voor activiteiten die aansluiten bij hetgeen je graag doet of wilt doen.

Vrijwilligerswerk naar keuze?

Ja! DTS wil haar leden, ouders, verzorgers en andere betrokkenen die DTS op welke manier dan ook willen ondersteunen de mogelijkheid bieden zich aan te melden voor activiteiten die men aanspreekt. Want niet iedereen heeft verstand van voetbal. Denk maar eens aan taken als schilder- of timmerwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden, verwerken van data in de computer of andere inspanningen die je wilt doen maar waarvoor je slechts een keer per maand beschikbaar bent. DTS is blij met iedere hulp die ons aangeboden wordt. Op bijgaand formulier kun je aangeven wat jij voor DTS wilt doen!

Doe het dus ook en laten we er samen voor zorgen dat onze leden iedere week met veel plezier bij DTS kunnen blijven voetballen.

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Email (verplicht)

Adres (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Activiteiten*
VelddienstKantinedienstOnderhoudswerkzaamhedenSchilderwerkzaamhedenTimmerwerkzaamhedenMetselenElectrische installatiesAdministratieve werkzaamhedenTrainerCoachScheidsrechter

* geef de activiteiten aan die je wilt doen.

Ik ben beschikbaar op:

X