Update start trainingen mini’s t/m 12 jaar

Update start trainingen mini’s t/m 12 jaar

Hier kunt u het gehele bericht Opstart trainingen jeugd_04-05-2020 downloaden/lezen

DTS , Corona en opstart van trainingen Jeugd

DTS gaat weer starten met trainen volgens de adviezen van overheden en KNVB, weer starten met trainingsactiviteiten bij DTS.


Dit betreft de jeugdgroepen vanaf de mini’s t/m 12 jaar.

Belangrijk daarbij is dat er bepaalde afspraken in gedrag met elkaar worden opgevolgd, zodat er voor de spe(e)l(st)ers, train(st)ers en ouders/verzorgers weer plezier kan worden beleefd op de voetbalvelden.

Dit document is een samenvatting van het sportprotocol van NOC/NSF, wat geldt voor alle sportverenigingen. Dit protocol is te lezen via: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v2.pdf

 LEES DAAROM DIT DOCUMENT EN HET SPORTPROTOCOL VAN NOC/NSF (zeker de ouders) EEN KEER GOED DOOR!

Algemeen:

-Bij gezondheidsklachten, koorts/hoesten/griepachtige klachten, zelf of bij directe familieleden, niet naar DTS komen om zelf te trainen, training te geven of om kinderen weg te brengen/op te halen! Is er sprake van een (waarschijnlijke) COVID-19 besmetting, dan in ieder geval 14 dagen vrij zijn van gezondheidsklachten ivm besmettingsgevaar.

-Geen acties die de basisregels van de overheid inzake Corona ondermijnen. 1.5 m., hoesten in elleboog, handen reinigen.

Belangrijk punt: Wel of niet trainen, de komende weken, is niet bepalend zijn voor de teamindeling .Trainen is leuk, maar het gevoel moet goed zijn!

 Op het DTS complex:

-Kleedkamers/douches en kantine van DTS zijn op slot! Thuis naar wc! Hoge uitzondering wel naar wc, na afloop reinigen!

-Geen samenscholingen bij fietsenstalling/ingang/tegelpaden, houd afstand, 1.5 M, volg routing zoals aangegeven.

-Ouders/opvoeders die de instructies van trainers/begeleiders/organisatie DTS herhaaldelijk, niet opvolgen kunnen worden weggestuurd van het complex.

-Spe(e)l(st)ers/kinderen die de instructies van train(st)ers/begeleid(st)ers/organisatie DTS herhaaldelijk, niet opvolgen kunnen worden weggestuurd van de training/het complex.

Ouders:

-Niet langs de lijn bij het trainingsveld tijdens de training.

-Bij eventueel wegbrengen en ophalen geen aanwezigheid op het complex, afleveren bij de poort en weer vertrekken.

Train(st)ers:

-Afstand houden tot de overige train(st)ers, wel de afstandsregel 1.5 m.

-Afstand houden tot de spelers, wel de afstandsregel 1.5 m.

-Uitsluitend train(st)ers, totaal max. 3, kunnen bij de ballen en de lockers. om spullen te organiseren. Lockers afsluiten bij geen gebruik!

-Geen teams samenvoegen, alleen trainen als er een train(st)er voor een team is.

–Duidelijke instructies geven aan diegene die zich niet aan de corona regels wensen te houden.

Spe(e)l(st)ers:

-Maximaal 5 minuten voor aanvang van de training arriveren bij DTS. Na de training direct vertrekken naar huis!

-Voor de training, opstellen op het trainingsveld bij jouw trainer.

-Eigen drinkbekers, thuis vullen, niet uitlenen!

-Instructies van de train(st)ers opvolgen.

-Ballen uitsluitend aan de voet/op de grond. Niet in de hand nemen. Uitzondering keep(st)ers, met handschoenen!

-Water is om zelf te drinken, niet om te gooien/spugen/spuiten etc……hier niet naar luisteren: naar huis!

CORONA verantwoordelijke:  Ron Verschoor Jeugdvoorzitter DTS

 

Mini’s t/m 12 jaar:

-Mogen weer groepstrainingen zonder de afstandsregel 1.5 m.

-Afstand houden tot de trainers, wel de afstandsregel 1.5 m.

-Geen overdadig contact onderling, niet stoeien/rommelen/omhelzen/rollebollen etc..

 

Tot zover, alvast bedankt voor de medewerking. Heel veel plezier weer bij de trainingen!
Met sportieve groeten

Bestuur DTS.

X