Wedstrijd benodigdheden

Algemeen

Op wedstrijddagen, wanneer er (jeugd-)wedstrijden zijn gepland, is bij DTS het wedstrijdsecretariaat ingericht. Op het wedstrijdsecretariaat wordt gezorgd voor:

  • ontvangst van leider/coaches van de tegenpartijen;
  • ontvangst van scheidsrechters;
  • de indeling van speelvelden en kleedruimten;
  • de uitslagen van de wedstrijden op die dag;
  • het op de juiste manier invullen en inleveren van de wedstrijdformulierenbij de KNVB;
  • alle regelende taken om de door- en voortgang van de wedstrijden zo goed mogelijk te laten verlopen.

Op de wedstrijddagen hangt hangt bij de entree een overzicht van alle wedstrijden met de indeling van de speelvelden en kleedkamers. N.B.: Het wedstrijdsecretariaat is uitsluitend bestemd voor leiders, coaches en scheidsrechters; niet voor spelers of ouders.

Aanmelden bij het wedstrijdsecretariaat

Zowel bij thuis- als uitwedstrijden dient de leider/trainer zich ruim voor aanvang van de ontmoeting aan bij het wedstrijdsecretariaat. Bij het wedstrijdsecretariaat verneemt hij op welk veld de wedstrijd wordt gespeeld en in welke kleedkamer het team zich kan omkleden. Vanaf de D-pupillen moet door de leider een zogenaamd wedstrijdformulier worden ingevuld (zie punt 4).

Spelerspas

Vanaf het seizoen 2006/2007 moeten alle spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen in het bezit zijn van een spelerspas. Controle van de passen gebeurt voor de wedstrijd door scheidsrechters in het bijzijn van de aanvoerders/leiders. Bij twijfel kan de scheidsrechter controleren of de foto’s op de spelerspassen overeenkomen met de betreffende spelers. De scheidsrechter en de aanvoerders kunnen met behulp van de spelerspas van de voetballers een aantal belangrijke zaken controleren:
• De identiteit van de speler;
• Of de speler lid is van de KNVB;
• Of de speler geregistreerd staat als spelend lid van de voetbalvereniging;
• Of de speler in de betreffende leeftijdsklasse mag uitkomen;
• Of het wedstrijdformulier correct is ingevuld. Komen de gegevens op het formulier overeen met de gegevens op de spelerspassen en staan de juiste spelers op het veld?

De spelerspassen van alle jeugdspelers zijn bij DTS opgeslagen. Voor elk team is een speciaal mapje met daarin de pasjes van dat team. Naar een uitwedstrijd neemt de leider/trainer de passen van de teamleden mee. Na afloop zorgt de leider/trainer dat de spelerspassen weer bij DTS terug komen. Onthoud: Geen pas = niet spelen!

Wedstrijdformulier

De E- en F-pupillen hebben geen wedstrijdformulieren. Hier wordt gewerkt met uitslagenlijsten, die door de thuisspelende vereniging worden verzorgd. Vanaf de D-pupillen moet vóór elk competitie- of bekerduel een wedstrijdformulier worden ingevuld. Het thuisspelende team moet de formulierenset leveren. Deze formulieren liggen bij het wedstrijdsecretariaat. Zowel de thuisspelende club als de bezoekers moeten het formulier volledig invullen.

Hierna gaat het setje naar de scheidsrechter, die op zijn beurt de ingevulde spelers en wisselspelers controleert aan de hand van de spelerspassen.

Als de wedstrijd is afgelopen, vult de scheidsrechter de uitslag in. Ook controleert hij de ingevallen wisselspelers en de spelers die rode of gele kaarten hebben gekregen. Nadat de scheidsrechter en de aanvoerders van beide ploegen de formulierenset hebben ondertekend, krijgt de bezoekende vereniging een exemplaar. De thuisclub dient zorg te dragen voor verzending naar de KNVB.
Na een uitwedstrijd dient het ontvangen exemplaar van het wedstrijdformulier nog dezelfde dag ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat van DTS.

Let op:
Als een vakje of regel op het formulier niet of onjuist is ingevuld, leidt dat tot een boete voor DTS. Een dringend verzoek aan de leiders/coaches/trainers en aanvoerders: vul het wedstrijdformulier juist en compleet in!

Wedstrijden

De jeugdwedstrijden zijn over het algemeen op zaterdag. De wedstrijden beginnen vanaf 08.30 uur. De jongere jeugd speelt doorgaans in de ochtend. De oudere jeugd in de middag. Er zijn geen vaste tijdstippen. Het kan elke week anders zijn. Tijdens de competitie wordt doorgaans gespeeld tegen teams van verenigingen uit de omgeving. Meestal is er de ene week een thuiswedstrijd, de andere week een uitduel.

Wedstrijdprogramma

Wekelijks wordt het wedstrijdprogramma via de website van DTS gepubliceerd.
Als wijzigingen worden aangebracht in het wedstrijdprogramma na maandagavond, op het laatste moment, dan wordt dit via de leider/trainer bekend gemaakt. Zij zorgen op hun beurt ervoor dat de spelers worden geïnformeerd.

Vervoer

Het voetballen in competitieverband brengt met zich mee dat er ook wedstrijden in andere plaatsen gespeeld moeten worden. Vaak zijn dit plaatsen in de omgeving van Langedijk, maar het komt voor dat er grotere afstanden afgelegd moeten worden. De leider/trainer van het team regelt het vervoer bij uitwedstrijden of toernooien. Het bestuur adviseert de begeleiding een rijschema te maken, waarin vermeld is wie (welke ouders) op welke wedstrijddag voor vervoer moeten zorgen. Eventueel kan worden opgenomen dat de speler/ouders zelf voor vervanging moeten zorgen in geval van verhindering.

Het tenue

Kleding spelers

Bij DTS staan we op het standpunt dat spelers en begeleiding, tijdens wedstrijden, correct gekleed gaan. Zij zijn het visitekaartje van de club. Als er gesponsorde kleding is, wordt deze sponsorkleding gedragen. Het shirt wordt gedragen in de broek en de kousen zijn omhoog getrokken
Indien spelers en/of leiders kleding of andere spullen van de club in bruikleen krijgen, dient hier zorgvuldig mee te worden omgegaan. De sponsorkleding blijft eigendom van de vereniging. Aan het einde van ieder seizoen dient de sponsorkleding ingeleverd te worden bij de coördinator van de desbetreffende leeftijdscategorie.

Voetbalschoenen en scheenbeschermers

In het gehele amateurvoetbal (dus ook bij alle jeugd) is het dragen van scheenbeschermers door de KNVB verplicht. Spelers die geen scheenbeschermers dragen, mogen niet aan de wedstrijd deelnemen! Voetbalschoenen dienen voorzien te zijn van veel en niet scherpe noppen. Scheenbeschermers en (opgetrokken) voetbalkousen zijn voor alle categorieën verplicht tijdens wedstrijden en trainingen. Voor kunstgras is geen speciaal schoeisel vereist. Voor de wedstrijd dienen de voetbalschoenen (inclusief de veters) schoon te zijn en goede staat te verkeren. De begeleiding ziet er op toe dat het tenue in orde is.

Spelerspas

Alle spelende KNVB-leden vanaf de D-pupillen moeten in het bezit zijn van een spelerspas. Met de spelerspas, die de grootte heeft van een creditcard, is voorzien van een pasfoto. Hiermee kan worden aangetoond dat iemand lid is van de voetbalvereniging en dat hij/zij geregistreerd staat bij de KNVB. Indien spelers geen pas kunnen overleggen, mogen zij niet spelen. De spelerspassen van alle jeugdspelers zijn bij DTS opgeslagen. Voor elk team is een speciaal mapje met daarin de pasjes van de leden van het betrokken team. Let op: Geen spelerspas = niet spelen!

Spelers lenen van andere teams

Incidenteel kan het voorkomen dat er spelers moeten worden geleend uit een ander team. Het lenen van een speler gaat altijd via de leider/trainer van dat betreffende team. In het kader van de ontwikkeling van het individu is het goed dat hij/zij af en toe in een ander (hoger) team meespeelt.
De “vragende” leider/trainer kan zijn voorkeur voor een bepaalde speler uitspreken, maar de teambegeleiding van het andere team bepaalt wie er meegaat en wie niet. Uitgangspunt is dat er in principe spelers worden geleend uit een lager team. Als dat niet mogelijk is, worden spelers gevraagd uit het naaste hogere team. Het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld de leider van de C3 een speler leent uit de C1. Teams, die uitkomen in de B-categorie, kunnen in principe geen spelers lenen van teams die uitkomen in de A-categorie, tenzij de betreffende spelers in een jongere leeftijdscategorie spelen (bijv. de C3 leent een speler uit de D1). Let op dat de spelerspas van de “geleende” speler niet wordt vergeten. Dit is een van de redenen dat de spelerspassen centraal worden bewaard.

Sierraden en waardevolle spullen

Tijdens de wedstrijd of training mogen geen sierraden worden gedragen; ook oorbellen zijn onveilig. De begeleiding moet opletten of sierraden niet zijn vergeten af te doen. Overigens is het handig om zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen naar het voetbalveld.

X